Frank als teamcoach

Teamcoaching en teamontwikkeling

Teamontwikkeling gaat erover dat de neuzen van teamleden de zelfde kant op staan, dat men elkaar weet te liften in de vooraf gestelde doelen. Dat men werkt vanuit dezelfde waarden. Dat men elkaar versterkt in de communicatie. Dat men het totale belang boven het individuele belang weet te stellen dat iedereen zich verantwoordelijk voelt. Frank heeft een prachtige basis aan ervaringen hoe een team zich kan versterken en hoe tot ongekende prestaties te komen. Hij kent de valkuilen waarom teams niet goed kunnen samenwerken of veranderingen mislukken. Zijn ervaring deelt hij graag.

Een team denkt altijd in wij, je helpt elkaar altijd…

De mogelijkheden

Een teamtraining is mogelijk vanaf twee dagdelen, kan bestaan uit meerdaagse trainingen en kan zelfs een traject zijn van een jaar. Daarin kunnen diverse teamactiviteiten worden opgenomen zoals outdoor workshops, bijvoorbeeld roeien. Frank werkt graag met de MBTI (Myers Brigss Type Indicator) die inzicht geeft in het individu, de wijze waarop er wordt gecommuniceerd en de teamsamenstelling. Frank gaat graag met u in gesprek over de vraagstelling. Het doel van de bijeenkomst kan dan geconcretiseerd worden en er kan besloten worden hoe de training het beste ingevuld kan worden.

Teamontwikkeling door Frank Rekers

Hierboven: de WIJ-succesfactoren

Ik besta niet, alleen wij…

Teamcoaching kan ook plaatsvinden met een fysieke activiteit zoals roeien. Informeer naar de mogelijkheden.

Je kunt Frank Rekers als spreker inhuren voor lezingen, workshops en presentaties met betrekking tot de volgende onderwerpen.

 • Als spreker over teamvorming

  Om een ‘wij-gevoel’ te creëeren.

 • Als spreker over verandering

  Veranderen van de mindset en de mentale weerbaarheid.

 • Als spreker over leiderschap

  Over de essentie van leiderschap.

 • Als spreker over kernwaarden

  De kracht van kernwaarden.

 • Als motivatiespreker

  Het benutten van je talenten en je mogelijkheden.

Boek Van Droom naar Werkelijkheid
Bestel nú het boek ‘Van Droom naar Werkelijkheid’!